هر روز از ساعت ۹ تا ۵ بعد از ظهر

صندلی کلاسیک آرام

صندلی کلاسیک آرام

قیمت : 1,420,000 تومان


کد محصول:11

متریال: پلیمر

دسته بندی: صندلی کلاسیک


 • تعداد نفرات:
 • 1 نفره
 • آبکاری
 • معمولی
 • معمولی
 • معمولی
 • آبکاری
 • آبکاری
 • معمولی

موجودی:10 عدد

افزودن محصول به لیست

صندلی آرام، با الهام از توضیحات فوق طرحی نوینی ارائه کرده که علی­رغم تغییر در متریال ساخت، امکان خرید و استفاده از این محصول را به مراتب بالاتر برده است. همچنین با حذف فریم نشیمن به ساده­ تر و مدرن­ تر کردن طراحی کمک نموده تا بهتر در فضاهای معاصر و مدرن امروزی جایگاه خود را بیابد و در عوض با افزودن تزئینات جزئی، طراحی را تا حدودی ملایم ­تر کرده و تلفیق زیبایی از باروک و روکوکو را ارائه داده است.

نقد و بررسی محصول

صندلی آرام
سبک: معاصر
خاستگاه: ایتالیا
محل رواج: اروپا و امریکا
سبک نئوکلاسیک از زیر مجموعههای سبک معاصر، در قرن ۱۸ میلادی قصد داشت سادگی و نظم ساختمانها
را احیا کند و به بناهایی اشاره دارد که در ساخت آنها از معماری کلاسیک یونان و روم باستان الهام گرفتهاند.
نئوکلاسیک در واکنش به سبک روکوکو و باروک بوده و بخش » جدید « به معنی » نئو « به وجود آمد. پیشوند
دوم این کلمه نیز نشان میدهد که این سبک از معماری رومی و معماری کلاسیک یونان الهام گرفته است.
اما به جای اینکه صرفاً بخشهایی از ساختمانهای کلاسیک قدیم را در بناهای جدید به کار بگیرد، بر روی
منطق کلی این دوره تمرکز دارد. معماری روکوکو از جزئیات نمایشی فراوانی در ساختمانهای خود استفاده
میکرد و در پاسخ به این تجملات و عدم تقارن بناها، سبک نئوکلاسیک بر روی سادگی و سطح هموار دیوارها
تأکید داشت.
اولین سبک معماری، با رخ نمودها و المانهای غربی، در زمان سلطنت ناصرالدین شاه در نیمه دوم قرن
نوزدهم به عنوان نمادی از تجدد وارد ایران شد و معماری ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. امروزه معماری
نئو کلاسیک در بناهای معاصر به عنوان معماری کلاسیک جدید شناخته میشود .
برجستهکاریهای سبک نئوکلاسیک، مسطحتر بوده و اغلب در داخل قاب و فریز یا همان حاشیههای زینتی
قرار میگیرند. از ویژگیهای بارز این سبک میتوان به خطوط مرتب و پیراسته و ظاهر منظم و ساده اشاره
کرد.
سبک این صندلی تلفیقی برگرفته از صندلی معروف به لویی یا پشت بیضی که به تاج آن المان برجسته
نئوکلاسیکی اضافه شده است، میباشد. در صندلی آرام پایهها کمی ضخیمتر و سادهتر طراحی شدند تا سطح
اتکا و ایستایی بهتری حاصل گردد.
صندلی لویی در واقع مربوط به سبک باروک و دوران لویی پانزدهم میشود. از این دوره به بعد شاهد افول در
تجمل گرایی که مختص پادشاهان فرانسه بود، هستیم. نئوکلاسیسم در این زمان بدین معنا بود که تجملات
شکل خود را حفظ میکردند، اما در آنها بیشتر از تناسبات مردانه استفاده میشد و ظرافت کاهش پیدا کرد.
خصوصیت اصلی مبلمان دوره لویی پانزدهم استفاده از منحنی در کارها بود. این امر در واقع از زمان لویی
چهاردهم آغاز شده بود. استفاده از خطوط مورب و منحنی در بالای کارها دیده میشد که در قیدهای اتصال
دهنده پشتی صندلی لویی، این امر به وضوح مشخص است.
همان طور که گفته شد باروک از ایتالیا آغاز شد. سبک باروک در معماری داخلی سنگینتر و جدیتر است
در حالی که سبک روکوکو در معماری سبکتر، صمیمیتر و فانتزیتر است. به همین دلیل است که باروک را
سبک مردانهی رسمی مینامند.
ترکیب رنگهای روشن و تیره در کنار هم و بازی با فضای پر و خالی در دکوراسیون از دیگر ویژگیهای مهم
و اصلی باروک میباشند. در این سبک معمولاً از پارچههای لوکس با نقوش رنگی استفاده میشود.
مهمترین ویژگیهای این سبک، حفظ وحدت و تعادل در تمامی اجزا و عناصر محیط داخلی بوده که میتوان
حتی در جزئیات دکوراسیون باروک، این ویژگیها را مشاهده کرد. در این سبک از دکوراسیون داخلی می-
بایست عناصر محیط مانند رنگ و نور به گونهای باشند که بتوانند حس پویایی، نشاط و سرزندگی را به بیننده
منتقل کنند. در کل رنگهایی که در این سبک به کار میروند از خانواده رنگهای گرم میباشند. از جمله
رنگهایی که در این سبک استفاده میگردد میتوان: قرمز تیره، سبز، قهوهای سوخته، زرد، عاجی، کرم و بژ
را نام برد. همچنین در کنار آن استفاده از رنگهای خنثی مانند خاکستری، نقرهای و … میتواند تا حدودی
زیبایی محیط را افزایش دهد.
فرمها و طرحها در این سبک زیبا، برگرفته از تفکرات انسان گرایانه دوران رنسانس میباشد. در این گونه
تفکرات، فارق از درستی و یا نادرستی آن، رویکردها و راهکارهای نوینی برای زندگی انسان معرفی گردیده که
در این سبک از دکوراسیون داخلی میتوان در طرحها، ترکیبهای رنگی، نور و … این گونه معانی را احساس
کرد. همچنین برخلاف سبک دکوراسیون کلاسیک که تمرکز آن برروی استفاده از فرمهای ایستا و سنگین
است، در این سبک از فرمهایی استفاده میشود که میتوان به خوبی پویایی و تکاپو را در آن پیدا کرد. مبلمان
مخصوص به این سبک را میتوان با پایههای منحنی شکل، فرمهای پیچیده کلاسیک به همراه کنده کاریهای
زینتی و فاخر روی چوب درختانی مانند بلوط و گردو، با روکشهای پارچهای و تزئینات فلزی، پیدا کرد.
همچنین در برخی از موارد رنگ مبلمان را با تضاد در رنگ غالب محیط انتخاب میکنند که باعث جلوه بیشتر
مبلمان در فضای داخلی میگردد.
صندلی آرام، با الهام از توضیحات فوق طرحی نوین ارائه کرده که علیرغم تغییر در متریال ساخت، امکان
خرید و استفاده از این محصول را به مراتب بالاتر برده است. همچنین با حذف فریم نشیمن به سادهتر و
مدرنتر کردن طراحی کمک نموده تا بهتر در فضاهای معاصر و مدرن امروزی جایگاه خود را بیابد و در عوض
با افزودن تزئینات جزئی، طراحی را تا حدودی ملایمتر کرده و تلفیق زیبایی از باروک و روکوکو را ارائه داده
است.

صندلی کلاسیک آرام، با الهام از توضیحات فوق طرحی نوین ارائه کرده که علی­رغم تغییر در متریال ساخت، امکان خرید و استفاده از این محصول را به مراتب بالاتر برده است. همچنین با حذف فریم نشیمن به ساده­ تر و مدرن­ تر کردن طراحی کمک نموده تا بهتر در فضاهای معاصر و مدرن امروزی جایگاه خود را بیابد و در عوض با افزودن تزئینات جزئی، طراحی را تا حدودی ملایم ­تر کرده و تلفیق زیبایی از باروک و روکوکو را ارائه داده است.

فرم­ ها و طرح ­ها در این سبک زیبا، برگرفته از تفکرات انسان گرایانه دوران رنسانس می­ باشد. در این گونه تفکرات، فارغ از درستی و یا نادرستی آن، رویکردها و راهکارهای نوینی برای زندگی انسان معرفی گردیده که در این سبک از دکوراسیون داخلی می­توان در طرح­ ها، ترکیب­ های رنگی، نور و … این گونه معانی را احساس کرد. همچنین برخلاف سبک دکوراسیون کلاسیک که تمرکز آن بر روی استفاده از فرم ­های ایستا و سنگین است، در این سبک از فرم­ هایی استفاده می ­شود که می­توان به خوبی پویایی و تکاپو را در آن پیدا کرد. مبلمان مخصوص به این سبک را می­توان با پایه­ های منحنی شکل، فرم ­های پیچیده کلاسیک به همراه کنده کاری­ های زینتی و فاخر روی چوب درختانی مانند بلوط و گردو، با روکش­ های پارچه­ ای و تزئینات فلزی، پیدا کرد. همچنین در برخی از موارد رنگ مبلمان را با تضاد در رنگ غالب محیط انتخاب می­کنند که باعث جلوه بیشتر مبلمان در فضای داخلی می­ گردد.

ترکیب رنگ­ های روشن و تیره در کنار هم و بازی با فضای پر و خالی در دکوراسیون از دیگر ویژگی­ های مهم و اصلی باروک می­باشند. در این سبک معمولاً از پارچه­های لوکس با نقوش رنگی استفاده می­ شود.

مهم‌ترین ویژگی­های این سبک، حفظ وحدت و تعادل در تمامی اجزا و عناصر محیط داخلی بوده که می­توان حتی در جزئیات دکوراسیون باروک، این ویژگی­ها را مشاهده کرد. در این سبک از دکوراسیون داخلی می­بایست عناصر محیط مانند رنگ و نور به گونه­ای باشند که بتوانند حس پویایی، نشاط و سرزندگی را به بیننده منتقل کنند. در کل رنگ­ هایی که در این سبک به کار می­روند از خانواده رنگ­ های گرم می ­باشند. از جمله رنگ­ هایی که در این سبک استفاده می ­گردد م ی­توان: قرمز تیره، سبز، قهوه­ای سوخته، زرد، عاجی، کرم و بژ را نام برد. همچنین در کنار آن استفاده از رنگ­ های خنثی مانند خاکستری، نقره­ای و … می­ تواند تا حدودی زیبایی محیط را افزایش دهد.

ست های پیشنهادی برای صندلی آرام

صندلی آرام با سبک معاصر و خرده شباهتی به فرم صندلی پشت بیضی لویی، می تواند با میز نگار به جهت سادگی طراحی و تزئینات ظریف و خفیف به خوبی چیدمان شود.

مشخصات فنی محصول

 • رنگ بندی بدنه(فریم) سفیدصدفی(شلوایت), سفید, کرم صدفی, طلایی, گردویی, خودرنگ, آبکاری دودی, آبکاری رزگلد, آبکاری طلایی, آبکاری نقره ای
 • ارتفاع نشیمنگاه ۴۷ سانتی‌متر
 • نوع پارچه (بدون محدودیت), جیر, چرم, مخمل
 • جنس نشیمنگاه اسفنج, فوم سرد, (بدون‌محدودیت در انتخاب رنگ یا جنس پارچه)
 • وزن ۸.۵ کیلوگرم
 • ارتفاع کامل ۹۶ سانتی‌متر
 • فاصله بین پایه‌ها جلو (۴۲ سانتی‌متر), عقب (۴۷ سانتی‌متر), کنار (۵۰ سانتی‌متر)

خوشحال میشویم نظراتان را با ما به اشتراک بزارید

x