دکوراسیون داخلی

INTERIOR DECORATION

در طراحی دکوراسیون داخلی سبک های مختلفی وجود دارد و در هریک از این سبک ها، با در نظر گرفتن قوانین و اصول خاصی به امر چیدمان و انتخاب اقلام مختلف دکوراسیون پرداخته می شود. دکوراسیون داخلی تنها مختص به منازل نیست و در هتل ها، رستوران ها، دفاتر و ادارات و هر محل دیگری نیز می توان آن را در نظر گرفت.

نیاز به مشاوره دارید؟